top of page

Předmistrovské:

 

Tento soubor pod vedením Annette SCHAEFER je plně součástí školy mistrovtstvi svaté Filomeny Haguenau.

​Tento smíšený sbor, který byl vytvořen v roce 2007, si klade za cíl pomáhat dětem růst a vzkvétat prostřednictvím cvičení sborového zpěvu.

Mladí lidé, rekrutovaní  ze tretich trid zakladnich skol, mají jeden až tři roky na to, aby si osvojili základní nástroje pro vokální produkci a dešifrování partitury. Poté postupně začlení velký sbor pod vedením Nicolas WITTNER.

Právě díky úsilí a motivaci žáka a také provádění precizní a dusledne práce bude dítě postupovat.

MSPH-PM-2023-24 (13) (1).jpg
bottom of page