top of page

Mistrovství

Režíruje Nicolas Wittner a je součástí Pueri Cantores, Francouzské federace malých zpěváků. 

Po letech předmistrovského výcviku se mladý sborista připojuje ke skupině Masters, kde bude pokračovat ve své vokální práci prostřednictvím náročnější hudební výuky. Prestižní koncerty, konkurzy, zájezdy, tak umocní školní rok mladého mistra.

Každým rokem jich přibývá (78dêtí), kteří absolvují tento personalizovaný, náročný a velmi kompletní hudební výcvik - duchovní i světský repertoár, dílna vokální a instrumentální techniky, práce na notovém stojanu a tutti, čtení zraku a hudební trénink. Během těchto šesti let studenti objevují repertoár vzácné šíře.

Baroko s kantátami od Bacha nebo půlnoční mše od Charpentiera; Renesanční moteta s Palestrinou, Byrdem nebo Allegrim, romantická s vánočním oratoriem Camille Saint Saens; současnou operou Le Roman de Renart Coralie Fayolle, ale také díly anglického Ruttera nebo Stoppforda. 

Mistr pravidelně nahrává alba s renomovanými soubory. Každoročně se účastní koncertů ve Francii i v zahraničí, např. v Saint Albans, kde měla tu čest nahradit prestižní anglický sbor, aby provedl Evensong, plně zpívanou mši. 

bottom of page